Brev till Sveriges regioner

Överföra tyngdtäcken till egenansvar är ett samhällsekonomiskt misslyckande För att minska kostnaderna inom sjukvården diskuteras för närvarande besparingar inom hjälpmedelsområdet och mer specifikt tyngdtäcken. Region Stockholm har tagit beslut om att flytta...

TYNGDTÄCKE FÖR PRIVATPERSONER

TYNGDVÄST

ÖVRIGT

PRODUKTFAKTA

FAQ