Testa tyngdväst innan köp

Testa tyngdväst innan köp

Nu erbjuder vi verksamheter att testa vår fibertyngdväst innan köp Det är svårt att veta hur en fibertyngdväst känns och fungerar för en person utan att prova, därför erbjuder vi skolor och andra verksamheter att testa en fibertyngdvästen i 25 dagar innan köp....

TYNGDTÄCKE FÖR PRIVATPERSONER

TYNGDVÄST

ÖVRIGT