Novista lanserar svalt tyngdtäcke

Novista lanserar svalt tyngdtäcke

Svalt tyngdtäcke från Novista Novista är ett hjälpmedelsföretag med lång erfarenhet av att utveckla banbrytande produkter som bidrar till goda sömnvanor och förbättrad livskvalitet. Novista var det första företaget att lansera ett helt mjukt tyngtäcke 2013. Nu kommer...

Brev till Sveriges regioner

Överföra tyngdtäcken till egenansvar är ett samhällsekonomiskt misslyckande För att minska kostnaderna inom sjukvården diskuteras för närvarande besparingar inom hjälpmedelsområdet och mer specifikt tyngdtäcken. Region Stockholm har tagit beslut om att flytta...
Emmy Kjell ny VD

Emmy Kjell ny VD

Emmy Kjell utses till ny VD. Emmy har en examen i Textilekonomi från Textilhögskolan i Borås och hon kommer senast från en roll inom inköp och produktutveckling på Fjällräven. Välkommen Emmy!

TYNGDTÄCKE FÖR PRIVATPERSONER

TYNGDVÄST

ÖVRIGT