Emmy Kjell utses till ny VD.

Emmy har en examen i Textilekonomi från Textilhögskolan i Borås och hon kommer senast från en roll inom inköp och produktutveckling på Fjällräven.

Välkommen Emmy!

TYNGDTÄCKE FÖR PRIVATPERSONER

TYNGDVÄST

ÖVRIGT