Service Leveranssäkerhet Hållbarhet

Kvalitetsarbete

Inledning
Novista of Sweden AB strävar efter att hålla högsta möjliga kvalitet på alla produkter och tjänster vi tillhandahåller. Denna strävan genomsyrar hela vår verksamhet med ett utpräglat fokus på att kunna erbjuda våra kunder bästa tänkbara service och kvalitet.

Vi genomför regelbundet kundundersökningar för att kunna möta marknadens behov. Detta är också ett viktigt led i vårt ständigt pågående arbete med produktutveckling. Vi för en öppen dialog och gör kontinuerliga besök hos våra affärspartners för att förvissa oss om att våra egna kvalitetsmål uppfylls i hela vår leverantörskedja.

Ledningsarbete
Novistas ledning deltar aktivt i förbättringsarbete och stimulerar till kompetensutveckling. Tillsammans med personalen sätts tydliga mål och riktlinjer upp för hur företagets kvalitets- och miljöarbete skall efterlevas. Ledningen söker aktivt bidra till kompetensutveckling och personalen uppmuntras att själva delta med förslag till hur verksamheten kan förbättras ytterligare.

Målsättning för våra kundåtaganden

  • Kunder som beställer skall få orderbekräftelse 48 timmar som ordern har inkommit.
  • Tydlig produktinformation som produktblad, broschyrer, bruksanvisningar etc. skall alltid finnas tillgänglig via hemsidan.

Kunden i fokus-policy

  • Vi ökar kundens kunskapsnivå.
  • Vi vill vara kundens förstaval.
  • Vi levererar till nöjda kunder.
  • Vi följer lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Utmanande mål och strävan efter ständig förbättring

  • Vi levererar i rätt tid.
  • Vi levererar i rätt kvalitet.
  • Vi presterar alltid vårt bästa.

Certifieringar
Alla våra produkter är CE-märkta enligt det Medicintekniska Direktivet (klass 1). Vi har påbörjat arbetet med en utökad kvalitetssäkring och vår målsättning är att hela verksamheten skall vara kvalitetssäkrad enligt ISO 13485:2016 under 2019. Vi tar vårt producentansvar och följer direktiven från FTI samt kommunala rekommendationer beträffande miljöarbete.

Spårbarhet
Alla våra produkter är försedda med GS1-128 streckkoder med unika nummer. Detta gör att varje produkt är spårbar hela vägen från produktion till slutkund.