5 December, 2018 - Psykisk Ohälsa Norr, Luleå
Psykisk (O) Hälsa NORR i Luleå, är norra Sveriges mötesplats för alla som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sitt yrke på olika sätt.
Läs mer här!
21-22 November, 2018 - Socionomdagarna, Stockholm
Vill du stärka din profession och kompetens? Vill du få det allra senaste inom kvalificerat socialt arbete? På Socionomdagarna får du den senaste uppdateringen inom socialt arbete och träffa socionomer från hela Sverige att dela erfarenheter med.
Läs mer här!
15 November, 2018 - Psykisk Ohälsa Syd, Malmö
Psykisk (O) Hälsa SYD i Malmö, är södra Sveriges mötesplats för alla som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sitt yrke på olika sätt.
Läs mer här!
29-30 Oktober, 2018 - Skolforum, Stockholm
Nordens största mötesplats för skolan.
Skolforum är årets viktigaste fortbildningsdagar där lärare och skolledare från hela landet möts och inspireras.
Läs mer här!
24-25 Oktober, 2018 - Fokus Hjälpmedel, Örebro
Syftet med detta forum är att vara en mötesplats för hela branschen, presentera produktnyheter, ta upp aktuella ämnen genom föreläsningar och därmed öka förutsättningarna för en kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg och ett samhälle med bästa möjliga livskvalitet för alla.
Läs mer här!
18-19 Oktober, 2018 - SETT Syd
Om du är lärare, skolledare, förskollärare, pedagog, lärarstudent eller om du jobbar med förvaltningsfrågor kopplat till skolutveckling så är SETT Syd den perfekta mötes- och inspirationsplatsen för dig. Fokus ligger på det moderna och innovativa lärandet.
Läs mer här!
11 Oktober, 2018 - HVB-/ Familjehemsdagen, Göteborg
Det är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar med placeringar eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller Landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, hittar nya HVB/Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.
Läs mer här!
27 September, 2018 - Psykisk Ohälsa Väst, Göteborg
Psykisk hälsa berör många människor och familjer i världen, enligt FN:s Världshälsoorganisation WHO säger att psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande utmaningarna mot folkhälsan i världen. Bara i Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa.
Läs mer här!
13 September, 2018 - Beroendedagen, Stockholm
Beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring, av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. Idag klassas beroende av cigaretter, alkohol, droger, tabletter samt spel om pengar som beroendesjukdom.
Läs mer här!
12 September, 2018 - Traumadagen, Stockholm
Traumadagen är ett forum och en mötesplats för dig som arbetar med psykotrauma. Huvuddelen av en befolkning (60-80%) kommer att exponeras för potentiellt traumatiska händelser under sin livstid.
Läs mer här!
3-4 Juli, 2018 - Almedalsveckan, Gotland
Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Kostnadsfri och öppen för alla! Vi finns på plats 3-4 juli, vi ses där!
Läs mer här!
24-25 Maj, 2018 - Demensdagarna, Malmö
2018 kommer det att finnas en spännande utställning där olika företag och organisationer inom demensområdet är representerade. Det blir också en posterutställning där man har möjlighet att själv presentera sitt eget projekt.
Läs mer här!
3-4 Maj, 2018 - NPF-forum 2018, Stockholm
Välkommen till Riksförbundet Attentions elfte nationella konferens inom området neuropsykiatri. Forumet arrangeras i samverkan med tio partners och vänder sig till alla som är intresserade av vad som händer inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Läs mer här!
19 April, 2018 - LSS-dagen, Göteborg
LSS-dagen är mötesplatsen för er som arbetar med placeringar och biståndsbedömningar inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.
Läs mer här!
18 April, 2018 - HVB-dagen, Göteborg
Här träffar ni potentiella samarbetspartners, hittar nya HVB-hem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.
Läs mer här!
11-12 April, 2018 - Psykisk Ohälsa, Stockholm
Psykisk hälsa berör många människor och familjer i världen, enligt FN:s Världshälsoorganisation WHO säger att psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande utmaningarna mot folkhälsan i världen. Bara i Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa.
Läs mer här!
14-15 Mars, 2018 - FKS, Stockholm
Två inspirationsdagar som innehåller ett flertal föreläsningar och en hjälpmedelsutställning med fokus på kognition.
Läs mer här!
7-8 Februari, 2018 - Psykisk Ohälsa, Stockholm
En konferens som helt och fullt fokuserar på barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa.
Läs mer här!
23-24 Januari, 2018 - MVT Mässan, Kista
Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa.
Läs mer här!