22-23 Januari, 2019 - Fokus Hjälpmedel, Göteborg
Mässan arrangeras 22-23 januari på Prioritet Serneke Arena i Göteborg och fokus ligger på fortbildning, inspiration och utveckling. Aktuella föreläsningar kommer att varvas med relevanta workshops och på utställningen kan kvalificerade möten med innovatörer, leverantörer och tillverkare inom hjälpmedelssektorn ske.
Läs mer här!
22-23 Januari, 2019 - MVTe Mässan, Kista
Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna. På MVTe finns lärdomar för alla nivåer.
Läs mer här!
30-31 Januari, 2019 - Psykisk O-hälsa, Stockholm
Här finns det senaste rönen inom kliniska, terapeutiska, teoretiska området och vi presenterar ett starkt startfält med aktuella föreläsare med erfarenheter och kunskap från gemensamma arbetsområden. Stor vikt läggs också vid hjälp åt hjälparna samt hjälp åt de drabbade.
Läs mer här!
20 Februari, 2019 - HVB-dagen Stockholm
Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB-verksamheter, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.
Läs mer här!
21 Februari, 2019 - LSS-dagen Stockholm
LSS-dagen är mötesplatsen för er som arbetar med placeringar och biståndsbedömningar inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.
Läs mer här!
26-28 Mars, 2019 - Leva & Fungera Göteborg
Välkommen till Nordens största mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet. På Leva & Fungera växer du i din yrkesroll – vare sig du är arbetsterapeut, fysioterapeut, förskrivare, inköpare av hjälpmedel eller på annat sätt arbetar inom hjälpmedelsbranschen.
Läs mer här!
27-28 Mars, 2019 - FKS, Stockholm
Två inspirationsdagar som innehåller ett flertal föreläsningar och en hjälpmedelsutställning med fokus på funktion och kognition.
Läs mer här!
14-15 Maj, 2019 - Psykiatridagarna, Stockholm
Varmt välkomna till Psykiatridagarna 2019 – den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen. Deltagarna består bl. a av psykologer, psykiater, psykoterapeuter, kuratorer och psykiatrisjuksköterskor som kommer från hela landet för att lyssna på de senaste uppdateringarna inom området.
Läs mer här!
10 April, 2019 - HVB- och Familjehemsdagen, Växjö
Här träffar ni potentiella samarbetspartners, hittar nya HVB-hem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.
Läs mer här!
22-23 Maj, 2019 - Fokus Hjälpmedel, Luleå
Syftet med detta forum är att vara en mötesplats för hela branschen, presentera produktnyheter, ta upp aktuella ämnen genom föreläsningar och därmed öka förutsättningarna för en kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg och ett samhälle med bästa möjliga livskvalitet för alla.
Läs mer här!
16-17 Oktober, 2019 - SETT SYD, Malmö
SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Mötesplatsen handlar om inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur vi kan utnyttja nya sätt att arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer.
Läs mer här!
22-23 Oktober, 2019 - Fokus Hjälpmedel, Stockholm
Syftet med detta forum är att vara en mötesplats för hela branschen, presentera produktnyheter, ta upp aktuella ämnen genom föreläsningar och därmed öka förutsättningarna för en kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg och ett samhälle med bästa möjliga livskvalitet för alla.
Läs mer här!
5 December, 2019 - Psykisk O-hälsa Syd
Här finns det senaste rönen inom kliniska, terapeutiska, teoretiska området och vi presenterar ett starkt startfält med aktuella föreläsare med erfarenheter och kunskap från gemensamma arbetsområden. Stor vikt läggs också vid hjälp åt hjälparna samt hjälp åt de drabbade.
Läs mer här!