MEDARBETARE

Medarbetare

Emmy Kjell
VD
Telefon 0431-491310
E-post emmy.kjell@novista.se

Theodor Svedberg
Ekonomi och Kvalitetsansvarig
Telefon 0431-491311
E-post theodor.svedberg@novista.se

Marcus Kjell
Webb och Orderadministratör
Telefon 0431-491317
E-post marcus.kjell@novista.se

Karin Erlandsson
Leg. Arbetsterapeut / Administration
Telefon 0431-491312
E-post karin.erlandsson@novista.se 

Johanna Hillgren
Leg. Arbetsterapeut
Telefon 0431-491314
E-post johanna.hillgren@novista.se

Jessica Odefjärd Magnusson
Leg. Arbetsterapeut
Telefon 0431-491318
E-post jessica.odefjard@novista.se

Niklas Sundström
Marknadsansvarig
Telefon 0431-491310
E-post niklas.sundstrom@novista.se

Lise-Lotte Janson
Affärsutveckling och Försäljning
Telefon 0431-491310
E-post lise-lotte.janson@novista.se

TYNGDTÄCKE FÖR PRIVATPERSONER

TYNGDVÄST

ÖVRIGT

PRODUKTFAKTA

FAQ