Novista hjälpmedelsfond

Novista Hjälpmedelsfond

Om fonden

En del av omsättningen från försäljningen till privatpersoner och företag avsätts till en särskild fond uppkallad till minne efter Novistas bortgångne grundare Sven-Inge Kjell. Sven-Inge arbetade i mer än 40 år med att utveckla produkter inom hjälpmedelsbranschen för att bidra till förbättrad livskvalité hos personer med särskilda behov.

Tyngdtäcket är för många ett nödvändigt hjälpmedel för att klara vardagen. Det är också en stor investering. På många platser i landet går det inte längre att få ett tyngdtäcke förskrivet som hjälpmedel via vården. Det innebär det att många personer med diagnoser så som ADHD, Autism eller andra typer av behov, inte kan få det stöd de behöver. Helt enkelt för att de inte har råd.

Vi har skapat denna fond till minne av företagets grundare Sven-Inge Kjell, så att vi kan hjälpa några personer genom att skänka ett tyngdtäcke.

Vem är berättigad till stöd från fonden?
  • Om sökande bor i en kommun eller region där tyngdtäcke inte är förskrivningsbart via vården
  • Sökande har av ekonomiska skäl inte möjlighet att köpa ett tyngdtäcke själv

Sökande är berättigad till stöd om hen stämmer in på något av nedan påståenden

  • har enligt BUP, arbetsterapeut eller annan förskrivare har behov av ett tyngdtäcke
  • har tidigare fått eller skulle fått tyngdtäcke förskrivet via vården, t.ex. BUP, arbetsterapeut eller annan förskrivare
  • har en bekräftad NPF-diagnos
Vem kan söka?
  • Du kan ansöka till dig själv
  • Du kan ansöka för någon annan som närstående, målsman eller som vårdgivare
Hur väljs fondens mottagare ut?

Mottagare väljs en särskild styrelse. Styrelsen möts månadsvis och beslutar om vem som får stöd från fonden. Besked kommer senast 7 arbetsdagar efter varje möte.

Om ingen av de inkomna ansökningarna motsvarar kraven som stipuleras, utgår inget stöd.

Styrelsen:

Britt Kjell, Ordförande

Kerstin Ek, Styrelseledamot

Karin Erlandsson, leg. Arbetsterapeut, Styrelseledamot

Vilka produkter är tillgängliga via fonden?

Via fonden är alla våra tyngdtäcken tillgängliga, ej tyngdväst. Vilket täcke som är aktuellt för mottagaren beslutas genom konsultation med någon av våra legitimerade arbetsterapeuter.

Hur ansöker man?

Skicka in ansökan via formuläret nedan. Inkludera en beskrivning av livssituationen och varför behov föreligger.

Beskrivningen är det som ligger till grund för styrelsens bedömning.

Vi sparar inga ansökningar längre än 30 dagar. Läs mer i vår GDPR Policy.

Du kan söka flera gånger.

OBS! Ange två av varandra oberoende referenser med namn och kontaktuppgifter som verifierar det som anförs i ansökan. Det kan vara vårdgivare, lärare, tränare, närstående eller annan.

Sven-Inge brann för att hjälpa människor. Han ägnade stor del av sitt liv till att utveckla hjälpmedel och smarta uppfinningar som skulle förbättra livskvalitén för dem som behövde det som mest. Fonden är ett sätt att hylla Sven-Inges arbete och samtidigt hjälpa några personer som behöver det.


– Britt Kjell, änka och styrelseordf. Novista hjälpmedelsfond

Sven-Inge Kjell

Om Novista

Novista of Sweden är ett av Sveriges ledande hjälpmedelsföretag inom tyngdprodukter. Företaget grundades 2013 av Sven-Inge Kjell. Sven-Inge arbetade i över 40 år med hjälpmedel och är fader till en lång rad produkter som underlättar vardagen för tusentals människor.

Sedan starten har Novista forskat, utvecklat och tillverkat medicintekniska produkter av kvalitet för att skapa en tryggare, lugnare och enklare vardag åt behövande och deras vårdgivare. Fokus ligger på sinnesstimulerande, kognitiva hjälpmedel av kvalitet och i produktportföljen finns tyngdtäcken och tyngdvästar i olika utföranden och varianter.

Ledorden kunskap, trygghet och kvalité har sedan starten varit kärnan i verksamheten. Med det i åtanke arbetar vi varje dag för att hitta nya lösningar, innovationer och utveckla produkter som ska förhöja livskvalitén för alla människor.

Vi står stolta bakom alla våra produkter gällande såväl god design och kvalitet som etik och miljö. Våra användare kan alltid känna sig trygga med våra produkter.

Historien bakom mjuka tunga täcken

När Sven-Inge först kom i kontakt med tyngdtäcken bestod marknaden endast av täcken med hårda viktelement, vilket han inte alls kunde förlika sig med. Sängar, täcken och kuddar är mjuka och han motsatte sig premissen om att ett tungt täcke måste vara hårt. Han hittade ett viktelement som är mjukt och följsamt och resultatet blev Fibertäcket – ett tungt täcke i bra kvalitet med mjuka viktelement.

Idag har Novista breddat sitt sortiment och erbjuder täcken både med mjuka och hårda viktelement i olika vikter med i samma höga kvalitet. Vi har även en tyngdväst, Fibertyngdvästen, i både barn- och vuxenstorlekar samt andra produkter som verkar rogivande för brukaren.

Fibertäcke polyesterfiber

TYNGDTÄCKE FÖR PRIVATPERSONER

TYNGDVÄST

ÖVRIGT