Idag lanserar vi Novista hjälpmedelsfond som har som syfte att hjälpa personer som inte själv har råd att köpa ett tyngdtäcke – men som av olika anledningar har behov av det.

Novistas grundare Sven-Inge Kjell arbetade i mer än 40 år inom hjälpmedelsbranschen och han ägnade stor del av sin tid till att fundera på smarta uppfinningar och produkter som skulle förbättra och förenkla livet för dem som behövde det som mest. som skulle bidra till förbättrad livskvalité hos personer med särskilda behov.

Sven-Inge brann för att hjälpa människor och produktutveckling, fonden har startats till minne av honom och hans arbete i de behövandes tjänst. Fonden drivs av änkan Britt Kjell.

Läs mer om fonden här.

TYNGDTÄCKE FÖR PRIVATPERSONER

TYNGDVÄST

ÖVRIGT