Om Novista of Sweden i Skummeslövsstrand

Ett svenskt hjälpmedelsföretag med världsledande hjälpmedelsprodukter

Familjeföretaget Novista of Sweden AB, är ett svenskt hjälpmedelsföretag med lång tradition av forskning och produktutveckling. Med våra produkter skapar vi helt enkelt en tryggare och enklare vardag för både hjälpmedelsberoende och vårdgivare.

Novista utvecklar hjälpmedel som marknadsförs genom vårt närverk av distributörer runt om i världen, vi utökar distributionsnätet i takt med vår expansion. Att kunna garantera produkternas funktion och resultat är mycket viktigt för oss. Våra egenutvecklade produkter är testade och uppfyller de krav som ställs för produkter inom vårdsektorn.

Ledorden hos oss är förtroende, hög servicegrad och kvalité. Tillsammans med våra distributörer skapar vi livskvalitet och nya möjligheter – för såväl vårdtagare som vårdgivare.

Produktutveckling ligger oss varmt om hjärtat. Rörelseresultat återinvesteras till stor del i produktutveckling och patent.

Novista söker ständigt utnyttja nya material med egenskaper som gynnar både användare och miljö. Inställningen till formgivning skiljer sig från mängden. Vi skapar produkter med egenvärde, i modern design, med nyskapande och patenterade lösningar.