FÖRSKRIVNINGSBARA TYNGDTÄCKEN

FÖR-
SKRIVNINGS-
BARA
TYNGDTÄCKEN

HJÄLPMEDEL FÖR EN FUNGERANDE VARDAG

Våra tyngdtäcken klassas som medicintekniska produkter och används av personer med varierande diagnoser och problematik.
Ett tyngdtäcke blir för många en viktig del i en fungerande vardag.

Sömn är ett av våra mest basala behov. Fungerar inte sömnen, fungerar inte mycket annat i livet heller. Sömnbrist är ett samhällsproblem som på senare år fått stor uppmärksamhet och vissa personer upplever att de sover bättre med tyngdtäcken. Novistas ambition är att våra mjuka, tunga fibertäcken ska kunna ersätta medicinering, framförallt bland unga individer. Ett tyngdtäcke blir för många en viktig del i en fungerande vardag.

Tyngdtäcke Luna

FUTURA OCH NOVA TYNGDTÄCKE

Följsamma Futura och svala Nova är båda unika tyngdtäcke som hjälper många människor till trygghet och bättre sömn.

KULTÄCKET SAFIR

Täcket som ger kroppen avstressande taktil stimuli med hjälp av insydda glaskulor.

TYNGDTÄCKE FÖR PRIVATPERSONER

TYNGDVÄST

ÖVRIGT