TYNGDTÄCKE – TESTSIDA

ett litet steg mot en stor förändring

SÖMN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR EN FUNGERANDE VARDAG

Sömn är ett av våra mest basala behov. Fungerar inte sömnen, fungerar inte mycket annat i livet heller. Sömnbrist är ett samhällsproblem som på senare år fått stor uppmärksamhet och vissa personer upplever att de sover bättre med tyngdtäcken. Ett tyngdtäcke blir för många en viktig del i en fungerande vardag. 

Tyngdtäcke sedan 2013

 

ett litet steg mot en stor förändring

Tyngdtäcke sedan 2013

 

ett litet steg mot en stor förändring

TYNGDTÄCKE FÖR PRIVATPERSONER

TYNGDVÄST

ÖVRIGT

FAQ