Välja rätt vikt

Hur ska jag välja rätt vikt?

Det är alltid graden av sömnsvårigheter, oro eller ångest som styr vikten på tyngdtäcket. Generellt kan man säga att ju svårare sömnproblematik desto tyngre täcke, och mindre sömnsvårigheter innebär ofta att man kan ha en lägre vikt på täcket.

Att ett tyngdtäcke ska väga 10-15 % av ens kroppsvikt är en missuppfattning som tyvärr fått fäste. Kroppsvikt styr inte valet av vikt.

 

Hitta rätt vikt

Den som använder täcket ska kunna röra sig obehindrat samt kunna ta av sig täcket utan svårigheter. Om de inte kan det så är tyngdtäcket för tungt.

För att hjälpa dig att hitta rätt vikt på ditt tyngdtäcke, har vi med hjälp av våra egna arbetsterapeuter utvecklat en viktbarometer. Det är en slags kalkylator som kan hjälpa dig att hitta rätt tyngdtäcke.

Viktbarometerns formel bygger på många års erfarenhet och kliniskt arbete med tyngdtäcken, och dess frågor är viktade för att kunna ge dig en så bra rekommendation som möjligt.

Testa vår viktbarometer nedan.

Viktbarometern

Om du är osäker på vilken tyngd som passar dig bäst kan du få en rekommendation genom att besvara några frågor om din sömn. Tyngden kan upplevas olika från person till person och vikten du får fram är endast en hänvisning av vilken tyngd som kan passa just dig.

Är det något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Viktbarometern fungerar bäst i Google Chrome ver. 78.0.3904.108, Mozilla Firefox Quantum ver. 69.0.3, Microsoft Edge 44.18362.449.0

TYNGDTÄCKE FÖR PRIVATPERSONER

TYNGDVÄST

ÖVRIGT

PRODUKTFAKTA

FAQ