Våra arbetsterapeuter rådger och utbildar

Kunskapsföretaget Novista of Sweden AB är ett svenskt hjälpmedelsföretag med lång erfarenhet i branschen. Våra arbetsterapeuter arbetar med utprovningar och utbildar förskrivare som är verksamma inom upphandlade regioner och kommuner. Psykisk ohälsa kommer i många former och därför är god kunskap hos förskrivare och deras team viktigt för slutanvändarens säkerhet och möjlighet till bästa tänkbara lindring av sina symptom. Kognitiva hjälpmedel vid psykisk ohälsa kan delvis eller helt ersätta medicineringen och bidrar till förhöjd livskvalitet hos användaren.

Hanna Olsson

LEG. Arbetsterapeut
Södra Sverige

Jag heter Hanna Olsson och är legitimerad arbetsterapeut med klinisk erfarenhet från äldrevården och habilitering. Jag engageras av ämnena coaching, motivation och meningsfullhet för den enskilda individen.

Mail: Hanna.Olsson@novista.se
Telefon: 0431-491316

 

 

Johanna Hillgren

LEG. Arbetsterapeut (Föräldraledig)
Norra Sverige och Stockholmsregionen

Jag heter Johanna Hillgren och är arbetsterapeut med erfarenhet främst från habilitering och äldrevården. Jag har också erfarenhet av kognition och sömnproblematik.

Mail: Johanna.Hillgren@novista.se
Telefon: 0431-491314 

Jessica Odefjärd Magnusson

LEG. Arbetsterapeut
Norra Sverige och Stockholmsregionen

Jag heter Jessica Odefjärd Magnusson och är leg arbetsterapeut med klinisk erfarenhet främst från barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering och neurologisk rehabilitering.
Mötet med människan är något som intresserar mig där jag kan hjälpa till att hitta balansen mellan fysisk aktivitet och vila, för att på så sätt skapa förutsättningar till en bättre sömn.

Mail: Jessica.Odefjard@novista.se
Telefon: 0431-491318

Emma Ståhl

LEG. Arbetsterapeut 
Värmland, Västra Götaland och Halland

Jag heter Emma Ståhl och är arbetsterapeut och stressterapeut. Jag har klinisk erfarenhet av ätstörningar, habilitering och rehab. Jobbar även vid sidan om med yoga och meditation.

Mail: Emma.Stahl@novista.se
Telefon: 0431-491319

Fyll i formuläret för att boka visning och utbildning

9 + 12 =

EFTER ATT OLIVER BÖRJADE ANVÄNDA TYNGDVÄSTEN FICK HAN EN LUGNARE TILLVARO, BÅDE I SKOLAN OCH i HEMMet

”Vi fick samtal från pedagogerna i förskoleklassen varje vecka. Han hade mycket ”spring i benen” vilket störde både hans egen inlärning men även klasskamraterna. Skolan föreslog att vi skulle prova Fibertyngdvästen och därefter blev det lugnare. Det funkar bättre när han är lite ”inramad”.” Mamma till en sexåring

SVEN HAR REUMATISM. SÅ HÄR VÄLJER ARBETSTERAPAUTEN RÄTT TYNDTÄCKE

Det är viktigt att ha tillräcklig kunskap när man skriver ut tyngdtäcken så våra arbetsterapeuter utbildar förskrivare i hela landet. Har man värk rekommenderar vi till exempel de mjuka lite lättare täckena. Värme är bra för en reumatiker så därför rekommenderar vi ett 6 kg Futura som är varmare än Nova.

MODERN FORSKNING VISAR ATT MEDICINERING KAN MINSKAS HOS PERSONER SOM FÖRSKRIVS TYNGDPRODUKTER

Vi är av den uppfattningen att vården bör vara restriktiv med medicinering till framförallt barn och ungdomar men även vuxna. Vi strävar efter att våra tyngdprodukter ska göra att mängden förskriven medicin reduceras, framförallt till unga individer. Det är värt att prova.