Fibertyngdtäcket inom kriminalvården

Novistas fibertyngdtäcken används på många håll i samhället för att hjälpa människor som lider av sömnproblem. Våra produkter används bland annat inom kriminalvården av personer som av olika anledningar har svår ångest, oro och psykisk ohälsa vilket ofta ger svåra sömnproblem som följd. 

Delfina, Sjuksköterska sedan 16 år har sett fibertyngdtäckets goda effekt på nära håll. Hon har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, med beroendevård, på ungdomsanstalt och på häktet. Idag arbetar hon som specialistsjuksköterska inom Kriminalvården.

Hon har i sitt yrke träffat personerna som hamnat snett i livet. De som hon träffar i sitt arbete har begått olika typer av brott. För det mesta handlar det om stölder, narkotikabrott och misshandel. Men även om deras brott skiljer sig åt, är deras bakgrund nästan identiska. Nästan alla har en otrygg uppväxt med en barndom präglad av svåra hemförhållanden och utanförskap. Ofta inslag av alkohol, våld och droger i hemmiljön. De har tidigt hamnat i fel kretsar och som följd fått problem med droger och hamnat på fel sida av lagen.

Under sin tid på ungdomsanstalt träffade Delfina dessa unga killar. De är ungdomar upp till 22 år. Vissa har ADHD och andra är hyperaktiva. Nästan alla lider av svår ångest, mycket oro och ånger. Många har därför utvecklat svåra sömnproblem, som tillsammans med psykisk ohälsa också kan härledas tillbaka till droganvändning från tidig ålder.

Hon minns en ung kille i 20-årsåldern som vi kan kalla för “Oskar”.

– Jag träffade Oskar inne på ungdomsanstalt. Hans bakgrund är ungefär samma som alla andras. Otrygg uppväxt, hamnade tidigt i fel kretsar, rökt cannabis sedan 13-årsåldern, begått brott, säger Delfina.

Inne på anstalt råder arbetsplikt, vilket innebär att alla intagna måste arbeta.

– Oskar orkade inte arbeta på grund av sin trötthet. Han hade stor ångest och hade därför utvecklat svåra sömnproblem. För att kunna sova hade tagit sömntabletter varje kväll sedan ung ålder. Han kom till mig första gången för att han vill ha sömntabletter. Jag upplevde att han tog tabletterna motvilligt eftersom han själv förstod att det inte var bra. Jag visste också att han hade drogproblem sedan tidigare, säger hon.

Delfina hade själv precis kommit i kontakt med fibertyngdtäcket genom Novista och själv börjat testa det.

– Jag föreslog att han skulle testa ett tyngdtäcke i två veckor med kravet på att göra det utan att samtidigt få sömntabletter. Efter viss övertalning gick han med på att testa täcket.

Resultatet var överraskande positiva för både Delfina och Oskar.

– Oskars sömn blev snabbt mycket bättre och han behövde inte längre ta tabletter för att kunna sova. Han beskrev själv att täcket gjorde så att han kände sig omsluten och trygg. Han rörde sig mindre på natten. Han gillade också att det var tyst och mjukt som ett vanligt täcke.

Efter det gick det snabbt. Ordet spred sig inne på anstalten och det var fler som ville testa.

– Jag ordnade fler täcken till ungdomarna och resultaten var överraskande bra. När en person väl vant sig med täcket var det ingen som ville lämna ifrån sig det. Det som var extra roligt var att läkaren inte skrev ut ett enda sömnpiller på ungdomsanstalten. Det var fantastiskt, avslutar Delfina.

En innovation från Båstad.

Den innovativa konstruktionen och det unika viktelementet i våra tyngdprodukter bygger på kunskap förvärvad över mer än 40 år inom hjälpmedelsbranschen.

Swish Klarna Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay