Den första kliniska studien av fibertyngdtäcken

I samarbete med forskare från Högskolan i Halmstad genomförs nu en klinisk studie för att besvara frågor om vilka effekter fibertyngdtäcken har på människans sömn och hälsa samt om användningen av fibertyngdtäcken har hälsoekonomiska vinster. Studien använder en randomiserad kontrollerad design med interventionsgrupp och kontrollgrupp eftersom denna studiedesign bedöms ha ett högt evidensvärde.

Våra täcken finns förskrivningsbara i stort sett i hela landet och många efterfrågar vetenskaplig evidens för att våra täcken fungerar. Vi vill möjliggöra för verksamheter att förskriva fibertyngdtäcken baserat på vetenskaplig kunskap, därför är det viktigt för oss att vara med i denna studie. Vi hoppas kunna bidra till kunskap på området.

Resultat från studien förväntas publiceras våren 2021.
Vi kommer att hålla er uppdaterade!