Nya riktlinjer för tyngdtäcken

Enligt de nya riktlinjerna ska vuxna med dessa diagnoser och svåra sömnproblem erbjudas tyngdtäcken om andra åtgärder inte har varit tillräckligt effektiva.

Nyligen har Socialstyrelsen publicerat uppdaterade svenska nationella riktlinjer för ADHD och autism. Den senaste versionen, lanserad den 19 mars 2024, innehåller tretton nya rekommendationer som har utvecklats i samråd med över 500 yrkesverksamma. Dessa uppdaterade riktlinjer fokuserar särskilt på två viktiga områden: kognitivt stöd och användning av tyngdtäcken för att hantera sömnproblem. Läs riktlinjerna i sin helhet här.

Kognitivt stöd är en nyckelfaktor som nu betonas för första gången i riktlinjerna. Detta innebär att erbjuda praktisk hjälp för att organisera dagliga uppgifter, hantera tid och ge påminnelser för att främja självständighet och engagemang för personer med ADHD eller autism. Detta stöd kan vara särskilt värdefullt för barn och kan bidra till att förebygga problem senare i livet.

Angående användningen av tyngdtäcken, har det funnits diskussioner kring deras effektivitet för att förbättra sömnen hos personer med ADHD eller autism. Enligt de nya riktlinjerna ska vuxna med dessa diagnoser och svåra sömnproblem erbjudas tyngdtäcken om andra åtgärder inte har varit tillräckligt effektiva. Speciellt för personer med autism, där sömnsvårigheterna kan vara mer utmanande, prioriteras användningen av tyngdtäcken som en potentiell lösning för att främja bättre sömnkvalitet.

För barn med ADHD eller autism pågår fortfarande forskning om användningen av tyngdtäcken, och Socialstyrelsen rekommenderar deras användning baserat på regelbundna utvärderingar. Dessutom föreslår riktlinjerna användningen av tyngdtäcken för äldre barn med allvarliga sömnproblem, om andra behandlingsmetoder har varit otillräckliga. Den senaste forskningen indikerar att tyngdtäcken kan vara till nytta för barn med ADHD och sömnproblem. Forskning från Högskolan i Halmstad har med sömklockor kunnat visa att Novistas mjuka tyngdtäcken förbättrar sömnen hos barn med ADHD.

Sammanfattningsvis betonar de uppdaterade riktlinjerna vikten av att erbjuda ett brett spektrum av stödåtgärder för personer med ADHD eller autism. Genom att inkludera kognitivt stöd och överväga användningen av tyngdtäcken som en del av behandlingsplanen, strävar man efter att förbättra livskvaliteten och underlätta vardagen för dessa individer och deras nära och kära.

 

Se tyngdtäcken från Novista här.

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och autism är vanliga diagnoser som påverkar både barn och vuxna över hela världen. Orsakerna till dessa tillstånd är komplexa och involverar en kombination av genetiska faktorer och miljöpåverkan. Globalt uppskattar man att mellan 5-7 procent av barn och 3 procent av vuxna har ADHD, medan autism påverkar 1-2 procent av befolkningen.

En innovation från Båstad.

Den innovativa konstruktionen och det unika viktelementet i våra tyngdprodukter bygger på kunskap förvärvad över mer än 40 år inom hjälpmedelsbranschen.

Swish Klarna Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay