Tyngdtäcken inom äldrevården – det här är viktigt att tänka på

Tyngdtäcke kan göra underverk för en person som har sömnproblem. Orsaker till sömnproblem hos äldre är många. Det kan röra sig om sjukdomar, smärta, läkemedel eller oro och ångest. Det kan innebära att man har svårt att somna, att man vaknar på nätterna, nattvandrar och rör sig mycket i sängen. Det finns samband mellan dålig nattsömn och orolig vakentid vilket blir en ond cirkel som påverkar livskvaliteten. Då måste mönstret brytas.

När man köper ett tyngdtäcke till en person på vårdboende, sjukhem eller liknande verksamhet finns det några saker som är viktiga att ta hänsyn till. Både ur ett praktiskt och ett säkerhetsmässigt perspektiv.

I normala fall är graden av sömnbesvär, oro och ångest som ligger till grund för hur tungt täcket ska vara. När man arbetar med äldre finns det andra riktlinjer. Eftersom de fysiska förutsättningarna hos äldre användare kan vara försämrade rekommenderar vi att man i första hand väljer ett lättare täcke, ca 4-6 kg. Vid behov och om man bedömer att personen har goda fysiska förutsättningar, kan man gå upp till 8 kg.

Vill du ha råd kring hur du ska tänka kring tyngdtäcke för äldre? Kontakta någon av våra arbetsterapeuter. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Produkten bör vara godkänd för att användas inom vårdmiljö. Endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem bör användas. Produkten bör vara flamsäker.

Den bör kunna tvättas i minst 60 grader för att säkerställa att god hygien kan hållas. Produkten bör även vara delbar för att den ska klara tvättmaskinens maxvikt.

För att undvika obehag är det viktigt att användaren kan röra sig obehindrat under täcket

För att kunna använda täcket säkert är det mycket viktigt att den som använder det kan ta av sig täcket om det behöver

 

Vill du ha hjälp med hur du ska tänka kring vikt på tyngdtäcke eller har du andra frågor? Kontakta Novista på +46 (0)431-49 13 10 eller info@novista.se

En innovation från Båstad.

Den innovativa konstruktionen och det unika viktelementet i våra tyngdprodukter bygger på kunskap förvärvad över mer än 40 år inom hjälpmedelsbranschen.