Tyngdväst i skolan visar positiva resultat

Ökat fokus och förhöjd koncentrationsförmåga – användandet av tyngdväst i skolan kan göra stor skillnad för arbetsmiljön, elevernas mående och i slutändan skolresultaten. Det berättar Niklas Sundström produktspecialist på Novista.

”Fler elever än man tror skulle kunna ha nytta av en tyngdväst”

– Vi arbetar aktivt med skolor runt om i landet och lånar ut tyngdvästar till de som är intresserade och förmedlar kunskap kring västen och följer upp resultaten. Det finns ett stort intresse och nyfikenhet på tyngdvästarna, och allt fler skolor hör av sig och vill låna västar för att låta eleverna testa.

Vad kan en tyngdväst ge för effekter?

– Tyngdvästen omsluter kroppen, ungefär som en kram, och påverkar kroppens proprioceptiva sinnen, alltså rörelse- och positionssinnet. Trycket får musklerna att slappna av, vikten avlastas från rygg och axlar och man kan uppleva en ökad kroppsmedvetenhet. Forskning visar att barn och ungdomar med adhd som använder en tyngdväst har lättare att koncentrera sig, känna sig lugn under en lektion eller klara av att sitta ner en hel måltid, berättar Niklas.

Novistas fibertyngdväst är framtagen i samråd med psykiatriker och stressterapeuter och klassas som ett medicinskt hjälpmedel. Men Niklas menar att många elever skulle kunna bli hjälpta av att bära en tyngdväst – inte bara de elever med diagnos eller vars behov märks utåt.

– Enligt min erfarenhet skulle många fler elever än man tror kunna ha nytta av en tyngdväst. Ofta tänker man kanske på barn som syns och hörs mycket i klassrummet, men vi har sett att även lugnare elever skulle må bra av en tyngdväst. Det kan vara de som har mycket oro och stress inom sig, som ställer höga krav på sig själva eller som har svårt att koncentrera sig på vissa uppgifter. En tyngdväst kan hjälpa kroppen att hitta ett inre lugn.

Forskning visar förbättrat beteende och mer fokus på uppgiften

Forskningen på området pekar på att det finns en positiv effekt hos barn som använder tyngdväst i skolmiljö. I synnerhet har man sett tydlig effekt hos barn med ADHD och Autism där man fann att västen ökade uppmärksamheten och förbättrade barnens förmåga att fokusera på de uppgifter som de fick.

I en Sydafrikansk studie på 30 barn med ADHD fann man att användandet av tyngdväst hade en positiv effekt på det allmänna beteendet hos barnen som inkluderades i studien. Man fann även att det ökade uppmärksamheten och förbättrade barnens förmåga att fokusera på de uppgifter som de fick. I en studie från 2014 genomförd i Taiwan på 110 barn med ADHD har man nått en liknande slutsats. Studien visar att tyngdväst har positiv effekt på barnens uppmärksamhet och förmåga att fokusera på uppgifter i skolmiljö.

Fynd från en mängd mindre studier stödjer denna hypotes. Till exempel i en studie från USA där fyra elever med dokumenterade uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet fick i uppgift att lösa olika finmotoriska uppgifter i klassrummet, både med och utan tyngdväst. Med hjälp av ett stoppur mätte man elevernas fokus på uppgifterna. Totalt tolv uppgifter per elev, sex uppgifter med tyngdväst och sex utan. Resultatet visade att koncentration på uppgiften ökade med 18% till 25% hos alla 4 elever när de hade tyngdvästen på sig. Dessutom uttryckte tre av fyra elever att de vill ha tyngdvästen på sig efter studien. Läs mer om forskning här.

Prova tyngdvästen kostadsfritt i skolan

 

”Rutin för en lugn arbetsmiljö i klassrummet”

Niklas berättar att de flesta skolor som lånat tyngdvästar från Novista är nöjda med resultatet, både lärare och elever. Av vissa skolor omnämns västen som mattevästen, läsvästen eller fokusvästen eftersom den används vid specifika tillfällen.

– För många skolor har tyngdvästen blivit en rutin för att få en lugn arbetsmiljö, och ofta har eleverna själva frågat efter västen när de kommer in i klassrummet. De flesta tycker att den är mjuk och bekväm att ha på sig och att man märker någon typ av effekt. Tyngdvästen löser så klart inte alla problem, men är en del av en lugnare skolmiljö och kan hjälpa eleverna att komma ner i varv och prestera bättre.

Nyhet: Tyngdkrage för barn och vuxna

En innovation från Båstad.

Den innovativa konstruktionen och det unika viktelementet i våra tyngdprodukter bygger på kunskap förvärvad över mer än 40 år inom hjälpmedelsbranschen.

Swish Klarna Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay