Välj rätt vikt på ditt tyngdtäcke

En av de vanligaste missuppfattningarna kring tyngdtäcken är att det är din kroppsvikt som avgör hur tungt tyngdtäcke du ska ha. I många fall kan det leda till att man får fel vikt på sitt tyngdtäcke, och därför inte får önskad effekt, eller till och med upplever obehag.

Jessica Odefjärd Magnusson, leg. Arbetsterapeut på Novista, har med erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering och neurologisk rehabilitering. Hon förklarar vad man ska tänka på innan man köper ett tyngdtäcke.

‒ När man arbetar professionellt med tyngdtäcken, inom t.ex. psykiatrin, frågar man aldrig efter kroppsvikt. Det fungerar inte så. För att hitta rätt vikt på sitt tyngdtäcke är det framför allt graden av sömnproblem som avgör hur tungt det ska vara. Generellt kan man säga att ju större sömnproblem – desto tyngre täcke, säger Jessica.

Att själv uppskatta sina sömnproblem kan dock vara svårt. Man kanske är medveten om att man har sömnproblem, men sällan till vilken grad.

‒  Man kan titta på t.ex. 1177 för att få lite vägledning. Eftersom vi får den här frågan ofta, har vi tagit fram något som vi kallar för Tyngdväljaren där man få hjälp med att välja en vikt genom att svara på några frågor. Man kan också ta kontakt med någon av oss arbetsterapeuter för att få rådgivning.

Det finns också andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när man ska välja vikt på sitt tyngdtäcke.

‒ Det är viktigt att ta hänsyn till sin fysiska status, att man kan ta av täcket själv och röra sig obehindrat under det. Men om man har ångestproblematik kan också spela in, och där finns det inte någon tumregel utan det är ofta individuellt. Ibland behöver man lite tyngre täcke, och ibland lättare, säger hon.

Om du väljer ett för tungt eller för lätt täcke så kan effekten utebli. Ett för tungt täcke kan dessutom leda till att du känner ett obehag och får motsatt effekt.

‒ Risken är ju att man inte blir hjälpt av tyngdtäcket alls, eller känner att det är obehagligt att använda. Det är en ganska stor investering och därför bör man vara säker på att man får en lämplig vikt, avslutar Jessica Odefjärd Magnusson.

Hos Novista får man också byta vikt på sitt täcke helt utan extra kostnad inom 30 dagar om man känner att man behöver ett lättare eller tyngre täcke.

Testa vår tyngdväljare.

En svensk innovation.

Den innovativa konstruktionen och det unika viktelementet i våra tyngdprodukter bygger på kunskap förvärvad över mer än 40 år inom hjälpmedelsbranschen.